Seniorátní sdělení

Na této stránce se můžete seznámit se sděleními seniorátního výboru, což jsou většinou zpávy z jeho jednání nebo pokyny pro sbory a kazatele.

Najdete zde i jiné zprávy, jako např. sdělení předsednictva konventu nebo Jeronýmovy jednoty.

Podklady k presbyterní konferenci konané 24. 11. 2018 v Plzni – Korandově sboru

Dobrý den,

ještě jednou Vás zvu do Korandova sboru na presbyterní konferenci 24. 11. 2018 v 930 a v přílohách posílám dokumenty, které se k našemu tématu vztahují.

Sdělení seniorátního výboru z 15. října 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 15. října 2018 v Černošíně

Dobrý den, sestry a bratři, naše jednání v tomto měsíci mělo, mimo jiné, následující obsah:

Sdělení seniorátního výboru ze 17. září 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 17. září 2018 v Novém Sedle

Dobrý den, sestry a bratři, naše jednání v tomto měsíci mělo, mimo jiné, následující obsah:

Sdělení seniorátního výboru z 16. dubna 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 16. dubna 2018 ve Kdyni

Dobrý den, sestry a bratři, naše jednání v tomto měsíci mělo, mimo jiné, následující obsah:

Presbyterní konference „100 let ČCE – důvod k oslavě nebo důvod k zamyšlení?“ 14. 4. 2018

Milé sestry, milí bratří,

rádi bychom vás pozvali na presbyterní konferenci, která se bude konat 14. dubna od 10:00 v Novém Sedle. Rádi bychom diskutovali o problémech, kterým naše církev v současnosti čelí, byli bychom proto rádi, abyste se zúčastnili v hojném počtu.

Prosíme také, abyste také zvážili, zda můžete přispět do diskuze formou krátkého připraveného příspěvku (zhruba 5-10 minut).

Sdělení seniorátního výboru z 26. března 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 26. března 2018 v Plzni – Západním sboru

Dobrý den, sestry a bratři, v tyto sváteční dny Vás zdravíme slovem Písma:

A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“

Luk 24, 25-26

Naše jednání v tomto měsíci mělo, mimo jiné, následující obsah:

Pokyn k volbě přišel ze SR pro: H. Hamariovou, P. Kučeru, P. Tomáška a J. Satkeho.
Opakované volby farářů proběhly v Chebu (P. Tomášek), Plzni – Korandově sboru (H. Hamariová) a Přešticích (J. Satke).
Pokud máte zájem, objednejte si na ústředí církve publikaci Církev v proměnách času.
Instalace bratra Pavlise v Merklíně se ze zdravotních důvodů odkládá.
Synodní rada a Diakonie vyzývá ke sbírce na uprchlický tábor pro 80.000 lidí v Zátarí (Jordánsko).

Sdělení seniorátního výboru z 26. února 2017

Sdělní seniorátního výboru z jednání konaného dne 26. února 2018 v Teplé

Dobrý den, sestry a bratři,

naše druhé jednání v tomto roce mělo, mimo jiné, následující obsah:

Sdělení seniorátního výboru z 15. ledna 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 15. ledna 2018 v Plzni

Dobrý den, sestry a bratři,

zdravíme Vás v novém roce a přejeme hodně Božího požehnání v darovaném čase. Naše první jednání mělo, mimo jiné, následující obsah:

Sdělení seniorátního výboru ze 16. října 2017

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 16. října 2017 v Chebu

  • Sbor v Merklíně se domluvil s bratrem farářem Pavlisem na jeden rok a třetinu úvazku. SV s povoláním souhlasí.
  • V minulém období proběhly následující instalace:
    • bratra faráře Martina Zikmunda v Karlových Varech,
    • bratra faráře Matušky v Horním Slavkově a pro sbory v Ostrově a Podbořanech,
    • ve sboru v Přešticích proběhla instalace nových členů seniorátního výboru,
    • dne 22. 10. 2017 proběhne instalace bratra Lukáše Krále ve Kdyni.

Svolání konventu a pozvánka na presbyterní konferenci

Všem poslancům 3. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Milé sestry, milí bratři,

ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve čl. 27–29 a JVŘ A, C, F

svolává seniorátní výbor Západočeského seniorátu 3. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu

na sobotu 11. listopadu 2017 v 9.30 do sboru ČCE v Domažlicích.

S bratrským pozdravem

Miroslav Hamari, senior a

Josef Beneš, seniorátní kurátor

Stránky