Seniorátní sdělení

Na této stránce se můžete seznámit se sděleními seniorátního výboru, což jsou většinou zpávy z jeho jednání nebo pokyny pro sbory a kazatele.

Najdete zde i jiné zprávy, jako např. sdělení předsednictva konventu nebo Jeronýmovy jednoty.

Sdělení představenstva Jeronýmovy jednoty Západočeského seniorátu ČCE

Představenstvo JJ Západočeského seniorátu ČCE

(Text k vytištění je v příloze)

Všem sborům sdělujeme, že v současné době probíhá sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu. Dne 13. června 2020 se mělo v Chebu sejít shromáždění zástupců sborů k projednání výsledků sbírky darů. Vzhledem k situaci v letošním roce projedná tyto výsledky pouze představenstvo seniorátní JJ ve složení: Jan Nozar, předseda, Lubomír Kovář, jednatel, Zbyněk Voldán, Bohuslav Schneider, David Braha.

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 16. února 2020 v Karlových Varech

Seniorátní výbor projednal následující body

 • Synodní rada ČCE
  • potvrdila snížení počtu starších Západního sboru v Plzni na 6 členů
  • prodloužila místo pastoračního pracovníka bratra Tichého do konce roku 2020
  • potvrdila udělení dispensu v Kralovicích pro sestry Terschovou a Grešlovou
  • souhlasí s žádostí bratra faráře Petra Tomáška o zachování volitelnosti a rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Sbor v Chrástu předal seniorátnímu výboru podklady k volbě bratra faráře Šimra do 30. 9. 2023 na 66% úvazku

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 20. ledna 2020 v Plzni – Korandově sboru

Seniorátní výbor:

 • Oznamuje, že bratr Pavel Knorek získal osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE
 • Schválil dodatek nájemní smlouvy z Teplé
 • Souhlasí s žádostí bratra faráře Petra Tomáška o zachování volitelnosti a rozvázání pracovního poměru se sborem v Chebu dohodou
 • Doporučuje vyhovět žádosti sboru v Merklíně o prodloužení místa pastoračního pracovníka Oty Tichého do roku 2020
 • Souhlasí s výší úvazku bratra faráře Karla Šimra ve sboru v Chrástu na příští období

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 16. září 2019 v Teplé

Seniorátní a sborové věci:

 • Ve sboru Domažlice již nastoupil bratr farář Daniel Freitinger, instalace proběhne 24. 11. 2019
 • Synodní rada
  • schválila volbu bratra faráře Petra Tomáška v Chebu na období do února 2020
  • potvrdila volbu bratra faráře Miroslava Hamariho v Korandově sboru
  • potvrdila způsobilost k ordinované službě sestry Dariny Majdúchové
 • V Chodově byl zvolen kurátorem bratr Jan Nedvěd
 • V Nejdku rezignoval kurátor, bratr Petr Mikschik

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 17. června 2019 v Plzni – Korandově sboru

Seniorátní a sborové věci

 • Příští jednání bude 16. 9. v září v Teplé od 17.00 a dále v říjnu v Chrástu
 • Návrh povolávací listiny bratra Aleše Rosického pro službu ve sboru v Teplé – vše v pořádku. SV dává doporučení k vydání pokynu k volbě.
 • SV obdržel podklady k volbě bratra Daniela Freitingera v Domažlicích – volba proběhla 16. 6.
 • SV obdržel protokol o volbě výpomocného kazatele bratra Petrlíka.
 • Bylo podáno 8 žádostí na mikroprojekty:

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 15. dubna 2019 v Aši

 • Obdrželi jsme od ústředí finanční prostředky na mikroprojekty pro tento rok, a tak je možno do 31. 5. 2019 podat žádost o podporu na jejich realizaci. V příloze sdělení jsou detailní pravidla.
 • Zveme Vás na seniorátní setkání Jeronymovy jednoty na 15. června od 9.30 do sboru v Přešticích (pozvánka je v příloze sdělení) a zároveň
  • do 30. května 2019 zašlete br. Lubomíru Kovářovi e-mailem (kovarlub@seznam.cz), telefonicky, SMS (728 317 170) nebo poštou (360 10 Karlovy Vary, Chomutovská 18) tyto údaje:

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 18. března 2019 v Nejdku

Seniorátní a sborové věci:

 • Proběhl rozhovor s br. Holubcem z kynšperské kazatelské stanice sokolovského sboru.
 • Seniorátní výbor doporučil žádost domažlického sboru o vydání pokynu k volbě br. faráře Daniela Freitingera.
 • Seniorátní výbor požádal synodní radu o vydání pokynu k volbě br. Tomáška v Chebu.
 • Seniorátní výbor požádal synodní radu o vydání pokynu k volbě br. Miroslava Hamariho v Plzni – Korandově sboru.

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 18. února 2019 v Kralovicích

Poznámky z jednání seniorátního výboru (dále SV)

 • Zdravotní stav bratra faráře Pavla Kučery se po úrazu (zlomený obratel) zlepšil, prosíme, myslete na něj ve svých modlitbách
 • Bratr farář Lubomír Líbal oslavil své 90. narozeniny, seniorátní výbor mu děkuje za jeho práci, gratuluje a přeje do dalších let hodně zdraví a požehnání od Pána církve
 • Synodní rada potvrdila bratra Ondřeje Pellara jako faráře. Bratr Ondřej slouží v Rokycanech na plný úvazek

Sdělení seniorátního výboru z 21. ledna 2019

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 21. ledna 2019 v Karlových Varech

Seniorátní a sborové věci:

 • Synodní rada schválila žádost br. jáhna O. Pellara o udělení dekretu volitelnosti za faráře ČCE.
 • Seniorátní výbor doporučil žádost br. jáhna Pavla Knorka o udělení dekretu volitelnosti za faráře ČCE.
 • Br. Jiří Kantor byl synodní radou schválen jako volitelný za výpomocného kazatele. Proběhla jeho volba v Plzni Západním sboru. Seniorátní výbor souhlasí s udělením ordinace.

Sdělení seniorátního výboru z 19. listopadu 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 19. listopadu 2018 v Plzni – Korandově sboru

Dobrý den, sestry a bratři, naše jednání v tomto měsíci mělo, mimo jiné, následující obsah:

Stránky